Doradztwo Handlowe Na Trudnych Rynkach


Szkolenia

Rozwój firmy wymusza ciągłe uczenie się właścicieli firm, ich zarządów oraz pracowników. Uczenie się to nie tylko poznawanie i rozumienie zmieniającej się szybko rzeczywistości. To także nabywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do zarządzania finansami firmy. Szczególnie, gdy firma ma zamiar rozszerzać swoją działalność na rynkach zagranicznych.

Dzięki praktycznemu doświadczeniu w finansach jesteśmy w stanie doradzać i szkolić kadry menadżerskie oraz pracowników polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Opieramy się na doświadczeniach naszego całego zespołu, nie teoretyzujemy.

Zdajemy sobie sprawę, że w komunikacji dotyczącej finansów należy stosować zrozumiały język i prosty przekaz. Mówimy w przystępny sposób o dość złożonych zagadnieniach finansowych. Nie trzeba być finansistą,  aby te szkolenia były zrozumiałe, nie trzeba mieć za sobą studiów z rachunkowości czy bankowości,  abyśmy mogli się swobodnie komunikować.

Oferujemy m.in. szkolenia z następującej tematyki

Instrumenty rynku walutowego z praktycznym wykorzystaniem w działalności MSP

Sposoby finansowania, rozliczeń oraz zabezpieczeń w handlu zagranicznym

Skuteczne strategie wykorzystania nadwyżki środków finansowych

Różnice kulturowe w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw

Polecamy tą grupę szkoleń przede wszystkim specjalistom z działów handlowych, zakupów, sprzedaży i marketingu, głównym księgowym, dyrektorom finansowym oraz osobom odpowiedzialnym za współpracę z bankami. Szkolenie może być też przydatne wszystkim innym pracowników zaangażowanym pośrednio lub bezpośrednio w proces inwestycyjny, w proces zakupów importowych lub działania eksportowe.