Doradztwo Handlowe Na Trudnych Rynkach


Handel zagraniczny

Porozumienie pomiędzy kontrahentami co do ilości, wartości i specyfikacji towaru czy też ustalenie harmonogramu dostaw to dopiero początek drogi. Przedsiębiorca polski musi teraz zabezpieczyć swoje interesy tak aby kontrakt mógł być realizowany płynnie, z zachowaniem możliwie najmniejszego ryzyka transakcyjnego. Jeśli jest to eksporter to prawdopodobnie będzie ważne dla niego jakie warunki płatności zostaną ustalone. Trzeba liczyć się z tym, że o ile nasza firma nie jest światowym gigantem, to kontrahent np. z Dalekiego Wchodu nie będzie gotowy aby na początku naszej współpracy dokonywać przedpłaty za towar, który mu wyślemy. W związku z tym należy ustalić bezpieczny i akceptowalny sposób rozliczeń dla obu stron i zawrzeć to prawidłowo w kontrakcie bądź innej pisemnej formie umowy. Sposoby rozliczeń w handlu zagranicznym zależą w dużym stopniu od regionu świata, sytuacji politycznej i gospodarczej jak również od lokalnej jurysdykcji i praktyki. Mogą to być akredytywy dokumentowe, akredytywy standby, inkasa dokumentowe, gwarancje bankowe, weksle handlowe jak również transfery międzynarodowe z odroczonym terminem płatności.

Właściwie dobranie instrumentu płatniczego zwiększa bezpieczeństwo Państwa transakcji.

Sprawy rozliczeń w handlu zagranicznym stają się szczególnie ważne w przypadku eksportu inwestycji. Wtedy często polski eksporter musi zaoferować kontrahentowi rozłożenie płatności na raty i zaakceptować fakt, że inwestycja będzie w całości zapłacona nawet za kilka lat. Istotnym elementem staje się zabezpieczenie przyszłych płatności jak również finansowanie tego kontraktu tak aby należności dostać możliwie jak najszybciej.

W jakich przypadkach powinniśmy użyć firmy ubezpieczeniowej dla zabezpieczenia swoich należności eksportowych, a kiedy lepiej zwrócić się do banku? Jakie firmy ubezpieczeniowe i jakie banki w Polsce i najsprawniej i niedrogo obsłużą nam taki kontrakt? Jak możemy zaoferować kontrahentowi zagranicznemu tańsze niż w jego kraju finansowanie tej inwestycji?

Doradzamy jakich instrumentów użyć, oraz z jakimi instytucjami w Polsce i za granicą rozmawiać.

Wspomagamy przedsiębiorców w rozmowach z zagranicznym kontrahentem oraz jego bankiem (bankami) o możliwych formach rozliczeń.

Wyjeżdżamy za granicę aby, w Państwa imieniu, negocjować warunki zabezpieczenia i rozliczenia transakcji (rozmowy z potencjalnym kontrahentem oraz z jego bankiem).