Doradztwo Handlowe Na Trudnych Rynkach


Oszczędności i inwestycje

Stopy procentowe w Polsce oraz w Unii Europejskiej są na niskim poziomie i nie zapowiada się, aby w najbliższych latach coś miało się zmienić. Inwestorom prywatnym jak również przedsiębiorstwom trudno jest obecnie uzyskać w bankach oprocentowanie depozytów w PLN na poziomie wyższym niż 2-3%. Na rynku polskim są dostępne rozwiązania inwestycyjne o równie niskim poziomie ryzyka, a znacznie wyższym poziomie zwrotu – nawet rzędu 4,5% w skali roku.

Na rynkach globalnych nie brak jest sposobów zarządzania aktywami o wyższym profilu ryzyka, gdzie stopa zwrotu sięga powyżej 10% w skali roku.

Jak jednak wybrać te najskuteczniejsze aby zapewnić stały, długoterminowy wzrost naszych aktywów?

Doradzamy jak zarządzać aktywami finansowymi, aby móc spać spokojnie.

Wskazujemy jak dywersyfikować ryzyko związane z rynkiem kapitałowym.

Pomagamy inwestować bezpiecznie, aby osiągać zwroty wyższe niż w bankach