Doradztwo Handlowe Na Trudnych Rynkach


Zbigniew Popowski

Pochodzę z Augustowa. Ukończyłem handel międzynarodowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995), studiowałem też równolegle marketing i public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2005 ukończyłem międzynarodowe anglojęzyczne studia MBA przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego certyfikowane przez Free University of Brussels, University of Antwerp i Bergische Universitat Wuppertal. W latach 2006-2007 uczestniczyłem w kursie „Fortis – Harvard Leadership Academy” prowadzonym przez wykładowców z Canadian International Management Institute w kooperacji z Harvard Business School.

Od ponad 15 lat zaangażowany jestem w rozwój handlu zagranicznego polskich przedsiębiorstw. Pracowałem dla takich organizacji jak Citibank, Dresdner Bank, BNP Paribas, Fortis Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Ernst & Young, HSBC jako specjalista, menadżer produktu, doradca klienta, kierownik zespołu, dyrektor ds. bankowości korporacyjnej oraz dyrektor departamentu. Odpowiedzialny byłem za tworzenie i rozwój nowych struktur, zarządzanie zespołami, doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, pozyskiwania kapitału i zarządzanie strategiczne relacjami z klientami banków. Przeprowadziłem kilka złożonych transakcji na rynku międzynarodowym z zakresu finansowania eksportu, finansowania polskich inwestycji zagranicznych oraz projektów typu project finance.

Współpracowałem z największymi w kraju firmami szkoleniowymi w zakresie bankowości, finansów i handlu zagranicznego. Prowadziłem też projekty szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej średnich i dużych firm. Jako jeden z pierwszych w kraju stworzyłem i rozwinąłem szkolenia typu „Finanse dla Nie-Finansistów”.
Współtworzyłem koncepcję i doradzałem przy pierwszej w Polsce transakcji finansowania eksportu inwestycyjnego ze wsparciem instrumentów rządowych w ramach porozumienia OECD. Dokonywana ona była w ramach rządowego programu wspierania eksportu (tzw. DOKE) we współpracy z BGK oraz KUKE, a jej wysokość wynosiła 190 mln EUR.

Jestem autorem artykułów w prasie branżowej, wykładów i szkoleń nt. m.in.: instrumentów finansowania i rozliczeń w handlu zagranicznym, analizy kredytowej i strategicznej, cross-sellingu i zarządzania rozwojem produktów w bankowości oraz zagadnień ryzyka transakcyjnego w handlu zagranicznym. W ostatnich latach brałem udział w przygotowaniu polskich przedsiębiorców do wyjazdów na misje gospodarcze do Turcji. W innych projektach pomagałem też polskim przedsiębiorstwom zrozumieć rynek finansowo-bankowy w Chinach oraz Indiach. Współpracowałem wtedy m.in. z Ośrodkiem Dialogu i Analiz ThinkTank, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Polsko-Indyjską Izbą Handlową.

Więcej o mnie:


Moje publikacje:

„Jak zarabiać na nieruchomościach w bliskich tropikach”

Rzeczpospolita – marzec 2019


„Ekspansja zagraniczna po polsku”

Centrum Stosunków Międzynarodowych – sierpień 2016

Publikacja. Komentarz eksperta CSM.


„Wsparcie lokalnych rolników gwarantuje globalny sukces”

Puls Biznesu – październik 2015

Artykuł o ekspansji eksportowej największego polskiego producenta produktów mlecznych – SM Mlekovita.


„Turcja: kierunek dla polskich firm”

ThinkTank, Centrum Stosunków Międzynarodowych – luty 2014

Briefing zorganizowany dla przedsiębiorców udających się na misję gospodarczą do Turcji w ramach inauguracji obchodów 600-lecia polsko-tureckich relacji dyplomatycznych.


„Charakterystyka bankowości w Indiach”

Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza – styczeń 2014

Wystąpienie podczas Forum Gospodarczego Polska – Indie zorganizowanego z okazji 60-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych RP z Indiami.


„Jak sie robi biznes w Turcji”

ThinkTank – listopad 2013

Szkolenie on-line w formie webinarium dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem tureckim zorganizowane we współpracy z firmami PWC oraz Schenker.


„Jak sie robi biznes w Chinach”

ThinkTank – czerwiec 2013

Szkolenie on-line w formie webinarium dla przedsiębiorców zainteresowanych rynkiem chińskim zorganizowane we współpracy z firmami Deloitte oraz Schenker.


„Ryzyko goni ryzyko”

Puls biznesu – wrzesień 2006

Artykuł o roli banków w finansowaniu handlu zagranicznego

Zbigniew Popowski